Chính sách Bảo mật này sẽ mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang web và các dịch vụ, cách chúng tôi sử dụng thông tin cũng như các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó. Bằng cách truy cập vào Trang web, hoặc bằng cách sử dụng Dịch vụ, khách hàng đã chấp nhận các thủ tục được áp dụng về quyền riêng tư được mô tả trong Chính sách này.

Chính sách này được kết hợp và tuân theo Điều khoản dịch vụ cơ bản dành cho doanh nghiệp. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Chính sách này có ý nghĩa được cung cấp để phục vụ cho mục đích sử dụng trong Điều khoản dịch vụ của Thế Kỷ Mới.

1. Định nghĩa
“Khách hàng” có nghĩa là khách hàng nói chung của Công ty Cổ phần Kiến trúc- Xây dựng và Nội thất Thế Kỷ Mới.

“Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được.

“Người sử dụng” có nghĩa là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Khách hàng, người chủ yếu liên hệ để nhận tư vấn và sử dụng dịch vụ của Thế Kỷ Mới.

“Khách truy cập” có nghĩa là một cá nhân không phải là Người sử dụng, người sử dụng khu vực công cộng nhưng không truy cập vào các khu vực tư vấn liên hệ của Trang web hoặc Dịch vụ.

2. Thông tin Thế Kỷ Mới thu thập trên website
Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau khi Khách truy cập nhập thông tin tư vấn thông qua trang web. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của Thế Kỷ Mới chủ yếu là việc xử lý là cần thiết để cung cấp các dịch vụ theo Điều khoản dịch vụ của Thế Kỷ Mới và việc xử lý được thực hiện vì lợi ích hợp pháp của Thế Kỷ Mới, được giải thích thêm trong phần “CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ” trong Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu khi khách hàng đồng ý, và sẽ hỏi trước nếu phù hợp.

2.1 Thông tin do người dùng cung cấp
Khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của Thế Kỷ Mới , với tư cách là Người sử dụng, họ có thể cung cấp và đồng thời, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân. Ví dụ về Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại di động. Dữ liệu cá nhân cũng bao gồm các thông tin khác, chẳng hạn như khu vực địa lý, khi bất kỳ thông tin nào như vậy được liên kết với thông tin của một cá nhân cụ thể. Khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân theo nhiều cách khác nhau qua các kênh liên lạc. Ví dụ: Khi liên hệ tư vấn và đồng ý sử dụng Dịch vụ của Thế Kỷ Mới , hoặc tương tác với những chức năng khác của website như để lại thông tin liên lạc.

2.2 Thông tin “Được thu thập tự động”
Khi Người sử dụng hoặc Khách truy cập sử dụng liên hệ sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị của Người sử dụng hoặc Khách truy cập bằng cách sử dụng nhiều loại công nghệ khác nhau, bao gồm cookie. Thông tin “được thu thập tự động” này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc địa chỉ thiết bị khác hoặc ID, trình duyệt web và/hoặc loại thiết bị, các trang hoặc trang web đã truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi truy cập vào website, các trang hoặc nội dung khác mà Người sử dụng hoặc Khách truy cập xem hoặc tương tác trên website khác và ngày giờ của lượt truy cập trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của Người sử dụng với thư điện tử, chẳng hạn như việc Khách truy cập hoặc Người sử dụng mở, nhấp vào các bài đăng hoặc các phương tiện liên lạc trên website của chúng tôi. Thông tin này được thu thập từ tất cả Người sử dụng và Khách truy cập.

3. Cách Thế Kỷ Mới sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được theo nhiều cách khác nhau để thấu hiểu Khách hàng cũng như Người truy cập và điều hành hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm những cách sau:

3.1 Hoạt động
Chúng tôi sử dụng thông tin – ngoài Dữ liệu khách hàng – để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của website, cung cấp các dịch vụ và thông tin mà khách hàng yêu cầu, để trả lời các câu hỏi cũng như hỗ trợ cho người dùng và khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Khách hàng theo các hướng dẫn do Khách hàng hoặc Người sử dụng hiện hành cung cấp.

3.2 Cải tiến
Chúng tôi sử dụng thông tin để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của Khách truy cập và Người sử dụng của chúng tôi, nhằm cải thiện dịch vụ và phát triển các sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, tính năng và chức năng mới cho trang web. Nếu mục đích này yêu cầu Thế Kỷ Mới xử lý Dữ liệu khách hàng, thì dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng ở dạng ẩn danh hoặc tổng hợp chung.

3.3 Thông tin liên lạc
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Người sử dụng hoặc thông tin khác – ngoài Dữ liệu của Khách hàng – để liên hệ với Người sử dụng cho các mục đích quản trị như dịch vụ khách hàng, để giải quyết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quyền riêng tư hoặc các vấn đề phỉ báng liên quan đến Dữ liệu Khách hàng hoặc Dữ liệu Cá nhân được cung cấp bởi khách hàng khi sử dụng dịch vụ cùng với các cập nhật về các chương trình khuyến mãi và sự kiện, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác cung cấp. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào về sau khi chúng tôi gửi có liên lạc lại để giới thiệu về dịch vụ, hoặc ưu đãi mới.

3.4 Cookie và Công nghệ theo dõi
Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập tự động và các thông tin khác được thu thập trên Dịch vụ thông qua cookie và các công nghệ tương tự để: (1) cung cấp các quảng cáo, nội dung và thông tin phù hợp; (2) theo dõi và phân tích hiệu quả của trang web để tăng hiệu quả trải nghiệm người dùng; (3) giám sát các chỉ số sử dụng trang web tổng hợp như tổng số khách truy cập và các trang đã xem; và (4) theo dõi các mục nhập, nội dung gửi và nội dung được tiếp cận bởi Khách truy cập và Người sử dụng khi truy cập website của Thế Kỷ Mới. Bạn có thể lấy thêm thông tin về cookie bằng cách truy cập vào trang web sau: http://www.allaboutcookies.org.

3.5 Phân tích
Chúng tôi sử dụng Google Analytics để đo lường và đánh giá quyền truy cập và lưu lượng truy cập của Trang web, đồng thời tạo báo cáo điều hướng người dùng cho quản trị viên Trang web của chúng tôi. Google hoạt động độc lập với chúng tôi và có chính sách bảo mật riêng mà bạn có thể xem xét. Google có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua Google Analytics để đánh giá hoạt động của Người sử dụng và Khách truy cập trên Trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bảo mật và Chia sẻ dữ liệu của Google Analytics .

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin kỹ thuật được thu thập bằng cách sử dụng Google Analytics. Dữ liệu thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trên cơ sở cần biết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản lý Trang web và xác định sở thích của Khách truy cập; nhưng trong trường hợp này, dữ liệu sẽ ở dạng không nhận dạng được. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ thông tin nào trong số này để xác định Khách truy cập hoặc Người sử dụng.

4. Chính sách thông tin
Trừ khi được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi thu thập hoặc lưu trữ trên hệ thống cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Khách truy cập hoặc khách hàng hiện hành. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, cũng như trong các trường hợp sau:

4.1 Người sử dụng khác được ủy quyền thuộc công ty của bạn
Khi một thành viên trong công ty của Khách hàng của chúng tôi được ủy quyền thay thế người phụ trách trước vì lý do khách quan thuộc phía công ty và có xác nhận chéo giữa bạn và người được chuyển giao phụ trách.

4.2 Nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người cung cấp trang web, phát triển ứng dụng, lưu trữ, bảo trì và các dịch vụ khác cho chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập hoặc xử lý Dữ liệu Khách hàng như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho chúng tôi. Chúng tôi giới hạn thông tin được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này ở mức cần thiết một cách hợp lý để họ thực hiện các chức năng của mình và hợp đồng của chúng tôi với họ yêu cầu họ duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

4.3 Thông tin không nhận dạng cá nhân
Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin được thu thập tự động, tổng hợp hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm (1) tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo khác nhau; (2) cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị; hoặc (3) để hỗ trợ các bên như vậy hiểu được sở thích, thói quen và cách sử dụng của Khách hàng, Người sử dụng và Khách truy cập của chúng tôi đối với một số chương trình, nội dung, dịch vụ và/hoặc chức năng có sẵn thông qua trang web hoặc dịch vụ của Thế Kỷ Mới, tất cả những điều đã nói ở trên đều phải tuân theo các giới hạn bổ sung đối với việc sử dụng dữ liệu Người sử dụng Google của bạn như đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

4.4 Thực thi pháp luật, quy trình pháp lý và tuân thủ
Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Khách hàng hoặc thông tin khác nếu luật pháp yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật hiện hành, theo lệnh tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc trát của chính phủ có giá trị bề mặt, hoặc để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ Dữ liệu Khách hàng hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng, với thiện ý, là phù hợp hoặc cần thiết để (1) đề phòng trách nhiệm pháp lý, (2) bảo vệ bản thân hoặc những người khác khỏi sử dụng hoặc hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp , (3) điều tra và tự bảo vệ mình trước bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc nào của bên thứ ba, (4) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dịch vụ và bất kỳ cơ sở hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp dịch vụ hoặc (5) bảo vệ tài sản của chúng tôi hoặc các cơ sở hợp pháp khác quyền, thực thi hợp đồng của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.

5. Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp để bảo vệ Dữ liệu khách hàng chống lại sự hủy hoại ngẫu nhiên hoặc trái pháp luật, mất mát ngẫu nhiên, thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, sử dụng sai và bất kỳ hình thức xử lý bất hợp pháp nào khác đối với Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sở hữu.

Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc lưu trữ trên website và bạn tự chịu rủi ro khi trường hợp đó xảy ra. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin đó có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng Dữ liệu truy cập của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh liên lạc đã được cung cấp trên website.

Nếu chúng tôi phát hiện ra vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và các cơ quan chức năng về việc vi phạm xảy ra theo luật hiện hành.

6. Bạn có thể làm gì?
Bạn có thể lấy thông tin về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn và truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa mọi thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo qua e-mail cho chúng tôi.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ thông tin đó.

Bạn có thể phản đối và yêu cầu xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. Có thể có những trường hợp bạn phản đối hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu đó một cách hợp pháp.

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi bất cứ lúc nào không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Chính sách này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo qua e-mail.

Thông tin cá nhân của bạn chỉ có thể được lưu trữ khi: Sự đồng ý của cá nhân và sự cần thiết của việc thiết lập các tuyên bố pháp lý để bảo vệ quyền của một cá nhân / pháp nhân khác hoặc vì lợi ích công cộng.

Bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát của cơ quan có thẩm quyền mà thông tin cá nhân đang được cung cấp.

7. Thay đổi cập nhật chính sách
Vui lòng truy cập lại trang này theo định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này, mà chúng tôi có thể cập nhật theo thời gian. Nếu chúng tôi sửa đổi Chính sách, chúng tôi sẽ cung cấp Chính sách đó thông qua website và cho biết ngày sửa đổi mới nhất và sẽ tuân thủ luật hiện hành. Việc bạn tiếp tục truy cập vào trang web trong tương lai sau khi Chính sách sửa đổi có hiệu lực cho thấy rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện tại của Chính sách.

8. Cách liên hệ với chúng tôi
Vui lòng liên hệ với Thế Kỷ Mới nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này, Dữ liệu cá nhân của bạn, các hoạt động sử dụng và tiết lộ của chúng tôi hoặc các lựa chọn khác của của bạn qua email tại thekymoiconstructions@gmail.com hoặc hotline 0969 609 458