Kinh nghiệm

Thủ tục hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở gia đình

Khi xây dựng nhà ở thì chủ nhà cần phải làm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, trừ trường hợp công trình được miễn. Xây Dựng Thế Kỷ Mới sẽ hướng dẫn trình tự thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng một cách chi tiết, cụ thể như sau: (Hồ sơ, thủ tục dưới đây chỉ áp dụng khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà ở của hộ gia đình, cá nhân…).

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Các bước thực hiện:

  • Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng giấy phép xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện;
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận,kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.
  • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn.

Hồ sơ xin cấp phép bao gồm những gì?

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm các giấy tờ sau:

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000.

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200; và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa; xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Riêng với công trình xây chen có tầng hầm; ngoài các tài liệu quy định tại điểm 1, 2, 3 nội dung này; hồ sơ còn phải bổ sung bản sao; hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư; đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Trên đây là bài viết chia sẻ thủ tục xin cấp phép nhà ở gia đình hy vọng qua bài viết này xây dựng Thế Kỷ Mới giúp các bạn đã có thêm thông tin và trình tự thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *